Italijos atstovybės pastato (KVR Un.k. 32550) Vydūno al. 13, Kaune, polichrojimos tyrimai