Tryškių Švč. Trejybės bažnyčios komplekso
Švč. Trejybės bažnyčios (u.k. KVR 23663)
M. Valančiaus g. 6, Tryškiai,
polichromijos tyrimai