Ilguvos dvaro sodybos ir
Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso bažnyčios (u.k. KVR 1612)
Šakių raj. Ilguvos k., polichromijos tyrimai