Buvusių "Lietūkio" rūmų pastato Vytauto pr. 43, Kaune polichromijos tyrimai